Deler bedriftenes erfaringer over grensen

Gjennom Interreg Sverige-Norge-prosjektet Startup Xchange skal nyetablerte bedrifter i Jämtland og Trøndelag få støtte til å etablere seg på markeder som strekker seg på tvers av riksgrensen. Det nystartede prosjektet fikk nylig omtale i P4 Jämtland. Du kan høre hele innslaget her.