SOURCE

Sustainable and Nature Positive Development of Housing for Recreational use, SOURCE

Prosjektet «Sustainable and nature pOsitive development of hoUsing for ReCreational usE» (SOURCE) har som hovedmål å omstille små og mellomstore bedrifter (SMB) i Trøndelag & Jämtland-Härjedalen til en mer naturpositiv fritidsboligutvikling.

Et skifte mot en mer naturpositiv fritidsboligutvikling vil åpne opp nye markedsmuligheter og omstilling inn i det grønne skiftet. Prosjektets målgruppe er SMBer, lokale myndigheter og kunnskapsmiljø som jobber innenfor, eller har en særskilt interesse for utvikling av en mer bærekraftig og naturpositiv fritidsboligutvikling.

Peak Innovation i Østersund og Nasjonalparken næringshage i Oppdal er prosjektledere på henholdsvis svensk og norsk side. Prosjektet vil jobbe med fageksperter for å bringe inn ny kunnskap på fire hovedområder. Kunnskapen vil bli testet ut i seks piloter, tre på norsk og tre på svensk side. Hovedområdene prosjektet vil jobbe med er:
– Oppgradering av allerede forringet natur, hvor Norsk institutt for naturforskning (NINA) er inne som fagekspert
– Bruk av naturbaserte økosystem-løsninger i fritidsboligutviklingen, med White arkitekter og Kärnvirke arkitektur som fageksperter
– Utvikling av sirkulære løsninger i fritidsboligutvklingen, med NTNU og MIUN (Mittuniversitet i Østersund) som fageksperter
– Utvikling av løsninger for regenerativ turisme i fritidsboligutviklingen, med Pir II arkitekter som fagekspert

De seks pilotene vil gjennomgå en workshopbasert utviklingsprosess i samarbeid med lokale SMBer, myndigheter og fagekspertene i prosjektet. Ved å koble fagekspertene til pilotene, vil vi koble koble lokale aktører og myndigheter opp mot ny kunnskap om bærekraftige og naturpositive løsninger for fritidsboligutvikling. Erfaringene vil vi bruke inn i en verktøykasse. Verktøykassa vil inneholde tiltak og veiledning for mer naturbaserte løsninger i fritidsboligutviklingen, og være rettet mot lokale utbyggere og myndigheter i distriktskommuner.

Norsk prosjekteier

Nasjonalparken Næringshage

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2023 - 31.03.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 10 988 160 NOK

Total: 2 544 822 €

Andre partnere

NTNU, Norsk institutt for naturforskning, Pir II arkitekter, White arkitekter, Mittuniversitetet i Østersund, Kärnvirke arkitektur