ScandTick Innovation (forprosjekt)

I det pågående hovedprosjektet ScandTick har framskritt blitt gjort med å kartlegga spredning, utvikle diagnostikk og kommunisere risikoanalyser til allmenheten vedrørende de flåttbårne infeksjonene borrelia og flåttbåret encefalit (TBE).

I ScandTick Innovation søker man å utvikle det grenseregionale nettverket gjennom å skape arbeidsoppgaver i ett eller flera av de omfattede arbeidsområdene, samt tillføre ny kompetanse med nye partnere.

Norsk prosjekteier

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)

Prosjektperiode

01.05.2014 - 30.09.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 98553 Kjell

Total: 49 464 €

Andre partnere

Länssjukhuset Ryhov
Folkehelseinstituttet
DTU Veterinærinstituttet