ScanBalt Campus

Norsk prosjekteier

Norges veterinærhøgskole

Prosjektperiode

01.03.2005 - 30.11.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 37200 Kjell

Total: 713275 €