Salmonids (forprosjekt)

Prosjektet har som mål å få i stand utveksling av kunnskap og etablering av samarbeidsnettverk mellom FoU-institusjoner og privat sektor for å utvikle gode strategier for langsiktig bærekraftig utvikling av ville laksearter, og utvikling av akvakultur, vindkraft, skogbruk, småskala vannkraftverk, jordbruk og gruvedrift m.m. i avsidesliggende og perifere områder.

 

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 73 964 €

Andre partnere

Agri-food and Biosciences Institute, Northern Ireland
Scottish Oceans Institute, University of St. Andrews, Scotland
The Norwegian Institute for Nature Research, Norway
Nith District Salmon Fisheries Board, Scotland