Rookie To Whiz

RTW er et musikkbransjeprosjekt for Indre Skandinavia (Hedmark, Värmland og Örebro). Rookie To Whiz er designet som en støttende organisasjon eller klusternode for entreprenørskap, med utvikling av eksisterende foretak og den regionale musikkbransjen som helhet. Amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle er de tre målgruppene for prosjektet – et prosjekt som ellers legger vekt på aktiviteter for å øke kvinneandelen, som i musikkbransjen tradisjonelt er lav.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.500.000 Kjell

Total: 1088803 €

Mer om prosjektet