REKS

Prosjektet skal styrke storfe- og lammekjøttprodusentenes konkurransekraft i regionen gjennom økt ressurseffektivitet og styrket holdbarhetsprofil. Norsk partner er Universitetet for miljø og biovetenskap (UMB), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Prosjektet skal utføre forsøk, analyser og beregninger og utveksle erfaringer med hverandre for å forbedre rådgivningen gjennom felles verktøy, data og modell for holdbarhet.

Norsk prosjekteier

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 607459 Kjell

Total: 2 797 937 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Halland (HS), AgroTech, Aarhus Universitet (AU), Køpenhavns Universitet (KU).