Region Midt-Skandinavia

Lierne og Røyrvik kommuner på den norske siden, samt Frostviken i Stømsund kommune og
Hotagen i Krokom kommune ligger i perifere fjellområder sett i forhold til de nærmeste byenes vekstområder. I regionen bor det omlag 3.450 innbyggere spredt over et stort areal. Den demografiske utviklingen i området er et problem, andelen eldre øker stadig samtidig som andelen yngre minsker. Befolkningsutviklingen i regionen har gjennom mange år vært negativ, de siste årene har nedgangen vært på omlag en prosent hvert år. Tidligere Interreg-prosjekter i området har identifisert et antall samarbeidsområder for å opprettholde servicefunksjoner og skape sysselsetting på svensk og norsk side.

Forprosjektet skal videreutvikle samarbeidet over kommune- og riksgrense og har som mål å utvikle et større hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Lierne kommune

Kontakt

  • Bach, Steinar

    Lierne kommune

    +47 74 34 34 74

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 125000 Kjell

Total: 74956 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Røyrvik kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Strømsund kommune
Krokom kommune