PreBEN

Prosjektet fokuserer på å spre tradisjonell rural økonomi både på strategiske og operasjonelle
nivåer gjennom

  1. identifisering av nye innovative forretningsmuligheter i målområder i samarbeidsland
  2. transnasjonal benchmarking av innovasjon og SMB støttesystemer/nettverk og
    utvikle metoder og modeller for å oppmuntre nye rurale virksomheter
  3. utvikling av markedsføring og initiativer for forretningsutvikling i spredtbygde områder
  4. styrket samarbeid mellom FoU, innovasjonssystemet, offentlig sektor, SMB
  5. utvikling av pilotprosjekter.

Beste praksis og løsninger som utvikles i løpet av prosjektet vil bli samlet og formidlet for bruk i andre områder og fremtidige prosjekter i Northern Periphery-området.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

22.11.2007 - 03.03.2008

Budsjett

Total: 29 981 €

Andre partnere

WESTBIC – Business & Innovation Centre, Galway, Ireland
NORIBIC Co Ltd., Northern Ireland
The Crown Estate – Glenlivet Estate, Scotland