Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

Prosjektet er delt opp i tre delområder. Dette er å dokumentere hvilken motivasjon som ligger til grunn for å øke det fysiske aktivitetsnivået for å oppnå en adferdsendring, hvilke individuelle forutsetninger, tiltak må tilpasses hver bruker. Dette skal videre gi muligheter og forbedre kunnskapen omkring problemstillingen skal dette føre til økt aktivitet for funksjonshemmede og dermed også økt helsetilstand.

Norsk prosjekteier

Sintef

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 718892 Kjell

Total: 365741 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Sør-Trøndelag Idrettskrets
– Jämtlands läns landsting