Ny i Indre Skandinavia

I hovedsak handler dette prosjektet om å skape et atraktivt kulturliv for innvandrere. Arbeidet med integrering vil bli vektlagt for å gjøre regionen attraktiv for tilflytting. Det vil bli samlet inn materiell relatert til moderne migrasjon. Resultatet skal formidles til allmenheten gjennom en utstilling som skal vises i hele regionen.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkesmuseum

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.000.000 Kjell

Total: 854578 €