Norsk-svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv

Projekt är andra steget i utvecklingen av utbildningen och bygger vidare på den genomförda förstudien från 2007. Förstudien undersökte möjligheterna till en gemensam förskollärarutbildning i samarbete mellan en svensk och en norsk utbildningsinstitution. En gemensam förskollärarutbildning som breddar utbildningsutbudet i regionen, bygger upp ett nära samarbete mellan olika utbildningsinstitutioner och visar på ett nyskapande när det gäller metoder och utbildningsmodeller.

Norsk prosjekteier

Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning

Kontakt

  • Selmer-Olsen, Ivar

    Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning

    +47 909 21 743

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2008 - 31.07.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 2 849 616 Kjell

Total: 1153682 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Mittuniversitetet
– Høgskolen i Nord-Trøndelag
– Trøndelag folkemuseum, Sverresborg