Nordnorsk bygningsvern (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Midt-Troms museum

Prosjektperiode

01.03.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 250000 Kjell

Total: 26213 €