Nordlysvegen

Utarbeta skyltnings och informationsplan · Framtagning/specifiering av information avseende skyltar/rastplatser · Detaljplanering av rast och parkeringsplatser ink. kostnadskalkyler · Informationsseminarium till besöksnäringen · Utarbetning av detaljerad marknadsföringsplan

 

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Prosjektperiode

04.04.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Total: 47262 €