NORD-OSTRON

Dette skal skje gjennom utvikling av modeller og verktøy, spesifisert og implementert i utviklingen av dyrkningsteknikker for den skandinaviske østersen. I dette ligger blant annet forbedret teknikk for yngel i landbaserte klekkerier, mikroalger og systemer for videredyrkning av østers i havet. Prosjektet vil dermed gi et tydelig bidrag både til utvikling av innovasjon og næringsklynger innen marin virksomhet, samt et konkret bidrag til næringsutviklingen i kystområdene gjennom implementeringen. Prosjektet skal arbeide tett med næringslivet i regionen.

Norsk prosjekteier

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Prosjektperiode

01.06.2009 - 30.05.2012

Budsjett

Total: 2 017 210 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Västra Götalandsregionen
Dansk Skaldyrcenter
Center for Forskning og Forvaltning af skaldyr
Mare Life, Oslo Teknopol
Ostrea Sverige AB