New North

Nye Nord – Transport, Logistikk og Forsyningssikkerhet

Aurora Interreg project: New North – Transport, Logistics and Security of Supply

Bakgrunnen for prosjektet

«New North» er et prosjektsamarbeid i det regionale samarbeidet innen transport med regionene i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland, som tidligere utgjorde den vestlige delen av Barentsregionen.

Grunnlaget for prosjektet «High North» er den nåværende geopolitiske situasjonen og den raskt utviklende industrielle strukturen i de nordlige regionene, som påvirker behovet for å utvikle dagens logistikk- og transportkorridorer. Samtidig krever den grønne omstillingen og landenes og EUs forpliktelse til de svært utfordrende klimareduksjonene, en bedre bærekraftige og energieffektive multimodale transportløsninger.

Hovedfokuset i prosjektet

De fire arbeidspakkene (WP) i prosjektet «New North» er
1. Fremtidig sømløs godstransport (ledes av Finnmark og norske partnere) WP 1
2. Transportsikkerhet (ledes av Lappland). WP 2
3. Elektrisk luftfart (ledes av Västerbotten) WP 3
4. Grønn jernbanetransport. (ledes av Nord Karelen) WP4

I Prosjektet «New North» skal de norske partnerne Finnmark (leder), Troms og Nordland ha ansvaret for å gjennomføre arbeidspakke 1 (WP 1). Målet er å: – Gjennomføre med grunnlag i kravspesifikasjoner: – En status for godstransporten og anbefalinger på fremtidsrettede løsninger i prioriterte korridorer i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland

Det norske fokuset i prosjektet er at utredningsarbeidet skal ha et tydeligere og mer omfattende detaljnivå, enn tidligere rapporter. Derfor er det viktig at transportnæringa, næringslivsaktører og transportvirksomhetene er involvert i prosjektet.

Norsk prosjekteier

Troms og Finnmark fylkeskommune (Finnmark fylkeskommune etter 1.1.24)

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.08.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3 595 320 NKR NOK

Total: 1 760 392 EURO €

Andre partnere

Troms og Finnmark fylkeskommune (Troms fylkeskommune, og Finnmark fylkeskommune etter 1.1.24)
Nordland fylkeskommune
Councils of Lapland, Kainuu, Oulu Region, Ostrobothnia and North Karelia, F Nordland Fylke, Kvarken council, Norrbotten County, Västerbotten County, Region Vastebotten, Region Norbotten,