Näringslivet som motor för inkludering

Den demografiska kurvan visar att regionen kommer att behöva arbetskraftsreserven inom de närmaste åren. En stor utmaning är att ändra inställningen bland chefer och anställda ute i företagen. Osäkerhet inom området gör att företag väljer bort sökande och tänkbara kandidater som har en annan härkomst än de själva.
Karlstads kommun och Hamarregionen har samma vision om tillväxt och om att skapa goda förutsättningar för näringslivet i regionen samt att stärka kompetenstillförseln och samtidigt utnyttja existerande resurser.
Karlstad kommun och Hamarregionen utveckling kommer tillsammans att jobba med att utveckla metoder och för att utnyttja den existerande arbetskraftsreserven.

Projektet ska genomföra ett mentorskaps program som riktas både mot företag och arbetssökande, innehållande seminarier, workshops, nätverksbildning och mötesplatser även tvärs över gränsen. Projektet ska även göra en handbok riktad mot företagsledare som ska användas i samband med rekryteringar från dessa grupper. En studieresa ska göras till Storbritannien för att ta lärdom av detta lands erfarenheter inom området. Storbritannien är ett land som har kommit mycket längre när det gäller mångfaldsutveckling. En mångfaldsutmärkelse ska delas ut vilken har som syfte att uppmärksamma de företag eller organisationer som medvetet satsar på etnisk mångfald som resurs.

Norsk prosjekteier

Hamarregionen Utvikling

Kontakt

  • Steinsrud, Siri

    Hamarregionen Utvikling

    +47 940 01 778

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 875 000 Kjell

Total: 440832 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Regionrådet Hamarregionen
Hamar kommune
Løten kommune
Stange kommune
Ringsaker kommune