Min helse som senior

Mange eldre føler seg utrygge utenfor sitt eget hjem, og dette begrenser deres sosiale liv og fysiske aktivitet. Prosjektet ”Min helse som senior” skal gi de eldre produkter og tjenester som skal gjøre det mulig for dem å føle seg tryggere og leve et mer aktivt og sunnere liv.

Bakgrunn

Den nordlige delen av Europa utgjør nesten halvparten av landområdene i verdensdelen. Området er tynt befolket og har en gjennomsnittlig befolkningstetthet på færre enn 5 innbyggere per kvadratkilometer i de nordlige delene av Finland, Sverige og Norge.

Dette står i sterk kontrast til det europeiske gjennomsnittlige befolkningstallet på 117 innbyggere per kvadratkilometer (EU27) og utgjør en tydelig skillelinje mellom de nordlige og sentrale delene av Europa. Ettersom de tynt befolkede områdene også ligger langt fra sentrum blir avstandene en stor utfordring, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal skape en ny modulbasert teknologisk plattform for produkter som skal hjelpe de eldre. Dette vil gjøre det mulig å gi økt sikkerhet, behandling som er foreskrevet av legen og teknologiske systemer for sosial nettverksbygging – basert på individuelle behov og omstendigheter. Flere nye systemer vil bli utviklet, evaluert og forbedret i løpet av prosjektperioden.

Eksempler på slike systemer kan være sensorer som oppdager et fall. Disse kan være koplet til alarm-sentre, venner eller slektninger som kan komme til og hjelpe i en slik situasjon. Det kan også være aktuelt med systemer som hjelper de eldre til å gjennomføre behandling og medisinering av seg selv i samarbeid med helse- og velferdsorganisasjoner, uten at man har behov for å tilkalle helsepersonell for å hjelpe til med dette.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av prosjektpartnerne og EUs Northern Periphery Programme.

Kilde: Nasjonalt senter for telemedisin

Norsk prosjekteier

Helse Nord RHF

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Total: 1 527 678 €

Prosjektnettside

http://www.myhealth-age.eu/

Andre partnere

Luleå kommune, Sverige Boden kommune, Sverige Norrbotten fylkesråd, Sverige Sosialsektoren i Tromsø kommune, Norge Southern Health and Social Care Trust Ulster, Nord-Irland Centre of Distance Spanning Healthcare ved Luleå Tekniske Universitet, Sverige Universitety of Ulster, Nord-Irland Arctic Group Blue Tree Services Docobo IntelliWork AB McElwaine SMART Technologies Swarmteams TeliaSonera TietoEnator