Midtnordisk landbrukshøgskole – pilotgjennomføring og videre planlegging

Prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet ”Midt-Nordisk landbrukshøgskole – utredningsprosjekt”, der studentgrunnlaget og behovet for et treårig studietilbud i landbruksfag på bachelornivå ble undersøkt.

I prosjektet skal det utvikles tre årsstudier:
* Husdyr, velferd og produksjon
* Skog og klima
* Klima og nyskaping
De to første årsstudiene gjennomføres i Sverige, mens det siste gjennomføres i Norge.

Studenter som gjennomfører ett av disse årsstudiene kan gå videre i en ny grønn bachelor som skal utvikles i prosjektperioden.

I gjennomføringsfasen vil undervisningen foregå i Ås i Jämtland og i Steinkjer i Nord-Trøndelag. HiNT har det faglige ansvaret for all undervisning, men undervisningspersonell vil delvis være engasjert fra JiLU. HiNT har det formelle ansvaret for eksamensavvikling og sensurering.

Målet for prosjektet er å dekke kompetansebehovet i regionenen slik at et bærekraftig og kunnskapsbasert landbruk kan sikres i framtida.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Budsjett

Norsk bidrag: 2 374 175 Kjell

Total: 1250701 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Jämtlands läns landsting / JiLU