Midt-Skandinavisk Regionprosjekt GIM

Samarbeid mellom myndigheter over grensa
Utfordringene er knyttet til næringsliv og næringsutvikling, økt samarbeid mellom ulike offentlige myndigheter som skole, helse og politi og natur- og miljøforvaltning. Gjennom prosjektet skal innbyggertallet stabiliseres, servicenivået innen offentlige tjenester skal opprettholdes og økes og livskvaliteten i regionen skal økes.

Pilotregion
Gjennom prosjektet er det et ønske om at regionen skal bli et utstillingsvindu for norsk og svensk regionalpolitikk ved å være en pilotregion.Det har vært gjennomført et forprosjekt der det ble identifisert nøkkelområder som er avgjørende for å få endret samfunnsutviklingen i området.

Norsk prosjekteier

Lierne kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 5 779 375 Kjell

Total: 2479274 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Strömsund kommune
– Røyrvik kommune
– Lierne nasjonalparksenter
– Nidaros bispedømmeråd
– Nord-Trøndelag politidistrikt
– Nord-Trøndelag fylkeskommune
– Midt-Nordenkomitéen