Midt-skandinavisk landbrukshögskole – Utredningsprosjekt

Målgruppen i förstudien utgörs förutom av studenter som vill studera lantbruk även av näringslivets branschorganisationer, myndigheter samt universitet och högskolor.
I Sverige finnes ikke noe studietilbud i landbruksfag på bachelornivå nord for Skåne. Landbruksstudiene på HiNT i Steinkjer er det eneste studietilbudet i Norge utenom UMB på Ås i Akershus. Dette betyr at man vil betjene et marked som består av hele Midt- og Nord Sverige og for å videreutvikle nord-norsk og trøndersk landbruk er det viktig å få etablert et tungt landbruksutdanningsmiljø i Midt- Norge.
På begge sider av grensen drives et nordlig jordbruk som er ganske forskjellig fra situasjonen der de toneangivende utdanningsinstitusjonene i begge land ligger. Det vil derfor være av stor betydning å kunne samarbeide for å få et så tungt landbruksutdanningsmiljø som mulig i regionen.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

  • Kvam, Tor

    Høgskolen i Nord-Trøndelag

    +47 74 11 21 19

    Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2008 - 31.08.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 697 000 Kjell

Total: 258601 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Jämtlands läns institution för landsbygdsutveckling (JiLU)