MBEO

Forprosjektet skal utrede og promotere utvikling av marin turisme som fisketurisme og oppelvelser knyttet til sjømat, en svært viktig, ny næring i mange perifere lokalsamfunn.

Denne næringen er nyskapende i den forstand at den forsøker å knytte sammen lokal, marin kunnskap, kultur, tradisjon og produkter med turisme og bedriftskompetanse. Forprosjektet fokuserer på utfordringene ved å skape tilstrekkelig inntektsgrunnlag basert på spesifikke kunnskaper om hvor fisken finnes og mer generell maritim kunnskap.

Prosjektet har som må å etablere en ny subsektor innenfor fiskerinæringen og framskaffe kunnskap på områder som så langt ikke er synliggjort gjennom tidligere NPP-prosjekter.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Finnmark

Prosjektperiode

15.10.2008 - 15.03.2009

Budsjett

Total: 29 678 €

Andre partnere

University of Iceland