Margaritifiera

Prosjektet skal i samarbeid med parter fra alle land i regionen kartlegge elvemuslingsforekomsten i Pasvik-vassdraget, og utfra innhentede data fremme tiltak for forbedring av bl.a miljøsituasjonen, som elvemuslingen er indikasjon på.

 

Norsk prosjekteier

Svanhovd miljøsenter

Kontakt

  • Aspholm, Paul

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005