Lärande Kulturhistoria Austrått-Klintaberg II

För att sprida kunskap och förståelse för historiska händelser från andra världskriget är det viktigt att kunna visa sammanhang och ge en helhetsbild över vad som hände i regionerna. Skansen Klintaberg och Austrått fort blir en möjlighet för barn och ungdomar men även vuxna, att förstå och lära sig av händelserna och återverkningarna för regionerna och befolkningen.

Norsk prosjekteier

Ørland kommune

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 650 500 Kjell

Total: 639642 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Stiftelsen Jämtlands läns Museum
– Nasjonale festningsverk