Kunst og kultur (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.03.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 225000 Kjell

Total: 23592 €