Kulturspor i landskapet

Kulturspor i landskapet – en ressurs i skolen

Prosjektet fremmer bærekraftig utnyttelse av kulturspor gjennom å øke kunnskapen blant lærere og elever. Gjennom prosjektet skal aktører i Sverige og Norge også utvikle metoder for å utnytte kulturspor som en ressurs i skolen. Økt kunnskap om kulturspor i landskapet reduserer faren for at disse forringes eller ødelegges på grunn av feil eller mangelfull kunnskap.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2016 - 31.08.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 225 456 €

Total: 953 916 €

Andre partnere

Skogsstyrelsen, Statskog SF, Polarsirkelen friluftråd, Helegland Museum, Nord universitet