Kultur i skolen

Hovedmålet for forstudien er å utvikle et prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Karlstad universitet, Ung kultur og Turneorganisasjon for Hedmark innenfor rammene av Den kulturelle skolesekken/Kultur i skolan.

Norsk prosjekteier

Turneorganisasjon for Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

09.09.2008 - 01.06.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 250.000 Kjell

Total: 54381 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Høgskolen i Hedmark, Karlstad universitet, Kultur i skolan.