Kompetanse i verdikjeden for tre – fra design til ferdig byggverk (forprosjekt)

Følgende hovedaktiviteter ønskes å gjennomføres i prosjektet:

A. Etablere nettverk / partnerskap

Nettverk/partnerskap skal etableres for å skape engasjerte personer hos prosjektdeltakerne, strategiske partnere og samarbeidspartnere.

B. Gjennomføre pilotsamarbeid for utprøving av nettverk

– Lærer / elevutveksling i treutdanninga
– ”Design and build camp” – planlegging og bygging

C. Presentere jobbmuligheter

Prosjektet vil presentere jobbmuligheter og interessante arbeidsområder i trebransjen og ønsker gjennom dette å øke andelen trekompetente entreprenører og andre aktører i byggebransjen.

D. Definere innhold i hovedprosjektet som det søkes i neste programperiode (2014–2020)

Et sentralt mål med det omsøkte prosjektet er at det skal være et forprosjekt som skal lede til et hovedprosjekt. Utviklingen og konkretisering av hovedprosjektet vil være et kontinuerlig arbeid etter at forprosjektet er kommet godt i gang, og så klart være en sentral del av sluttrapporten.

Norsk prosjekteier

TreSenteret i Trondheim , NTNU

Prosjektperiode

15.02.2013 - 31.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 111000 Kjell

Total: 16805 €

Andre partnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Gauldal vgs
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Treindustrien v/InnTre AS