KASK Innovation

Gjennom et grenseoverskridende samarbeid vil sykehusene utnytte erfaringer og kunnskap som finnes i organisasjonene knyttet til både kommersialisering, forskning og utvikling. Partnerne skal i felleskap bygge opp en infrastruktur for utvikling av innovasjon og kommersialisering av forskning. Prosjektet vil føre til både økt innovasjonsgrad, mer effektivitet og besparelser.

Arbeidet skal ha en karakter som skaper innovation, dynamiske samarbeid og konkrete resultat knyttet til helseinstitusjonene. Dette skal gagne såvel helsesektoren som næringsutviklingen i hele Kattegat/Skagerrak-regionen.

Prosjektet skal identifisere kritiske faktorer for innovasjonsprosesser, øke produktiviteten og effektiviseringen tilsvarende 20.000.000 DKK i året, øke antall patentidéer og patentsøknader, økte kontakten mellom helsesektoren og industrien, øke antall start-up virksomheter og øke royaltyintektene med 20 prosent i 2009 og 50 prosent i 2010, med 2007 som basisår. Resultatene av erfaringer og modellene som er utviklet for samvirket mellom helsesektoren og næringslivet skal oppsummeres som ”best practice”-og spres i hele regionen.

Norsk prosjekteier

Ullevaal Universitetssykehus

Kontakt

  • Rønningsen, Mona

    Ullevaal Universitetssykehus

    +47 9025 3445

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2009 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 5971324 Kjell

Total: 3.884.446 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Aaalborg Sygehus, Århus universitetshospital (AAS), Ullevaal Universitetssykehus (UUS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)