KASK Inkubator

Prosjektet ska kartlegge de regionale innovasjonssystemene og inkubatorenes rolle i disse systemene. Prosjektet skal bidra til å utvikle service og tilbud i inkubatorene i regionen.

For å utvikle kompetansen hos personell, tar man mål av seg til å bygge opp et utdanningstilbud for bedriftscoacher i inkubatorene. Nye og unge virksomheter med plass i inkubatorene skal tilbys et akselllerasjonsprogram som skal hjelpe bedriften å nå nye mål.

KASK Inkubator skal også etablere felles samarbeidsplattformer blant annet mellom deltakene bedrifter og inkubatorer.

Prosjektet har partnere både fra Norge, Sverige og Danmarl

Norsk prosjekteier

Forskningsparken AS

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Total: 5.181.753 €

Andre partnere

Alexandersoninstitutet (Koordinerande partner), Væksthus Midtjylland, AGRO Business Park A/S, Erhvervsrådet Herning & Ikast – Brande, NUPARK, Vitus Bering, Innovation Park, Erhverv Silkeborg, Syddjurs Udviklingspark, Coventure AS