Internasjonal trafikk på Nordkalotten

Gjennom prosjektet skal man bl.a. teste et grenseoverskridende bussrutetilbud Ofoten/Kiruna, som skal føye seg inn i et korresponderende , og allerede eksisterende, kommunikasjonstilbud på Nordkalotten. Det er forventet at trafikkgrunnlaget er stort nok til etablering av permanent tilbud etter prøveperioden.

 

Norsk prosjekteier

Ofotens Bilruter AS

Kontakt

  • Hanssen, Ditlev

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006