IDA

IDA – Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for flere levedyktige bedrifter innen besøksnæringen gjennom å fokusere å økt internasjonalisering av bransjen.

Norsk prosjekteier

Visit Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2015 - 28.02.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 328 125 €

Total: 1 604 442 €