ICEOP: Ice Operations

Prosjektet skal forbedre maritim tilgjengelighet og gi råd til petroleumssektoren gjennom økt kunnskap om isforholdene.

Prosjektet skal gjennomføre:

  •  Feltekspedisjoner, målinger og datainnsamling
  •  Øke kunnskapen om ismassene i Barentshavet
  • Utvikle gode modeller for å forstå dynamikken for ismassene i Barentshavet
  •  Gi anbefalinger for olje- og gass utviklingsprosjekter

Norsk prosjekteier

Norut Narvik AS

Prosjektperiode

15.10.2018 - 31.10.2021

Andre partnere

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, RUSSIA
Association of oil and gas suppliers “Sozvezdye”, Arkhangelsk, RUSSIA
Luleå University of Technology, Luleå, SWEDEN
Storvik & Co Oy, Oulu, FINLAND