Tilbake

Styrker det arktiske samarbeidet på tvers av programmene

Økt oppmerksomhet krever større samhandling i nord. Nå samordner aktørene i nord innsatsen.

Betydningen av de arktiske områdene i Europa har i løpet av de senere årene fått større oppmerksomhet fra beslutningstakere og kapitalmiljøer. Arktiske spørsmål berører et stort antall lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører, og utviklingen av regionen skjer raskt. Dermed øker behovet for økt koordinasjon mellom de ulike utviklingsaktørene.

De europeiske territorielle samarbeidsprogrammene som virker i Arktis har derfor besluttet å inngå et tettere samarbeid for å legge til rette for felles priorteringer i Eurarktis-regionen. Den arktiske samarbeidsplattformen inkluderer Interreg-programmene Botnia-Atlantica (NO/SV/FI), Nord (NO/SV/FI), Nordlig Periferi og Arktis (UK/IE/FO/IS//GE/NO/SV/FI) samt naboskapsprogrammene Kolarctic CBC (NO/SV/FI/RU) og Karelia CBC (FI/RU).

Programmene skal samarbeide gjennom å:

  • Dele informasjon om prosjekter
  • Tydeligere informasjon om tilgjengelige finansieringsmuligheter i de ulike programmene
  • Understøtte konkrete prosjektresultater som oppfyller behovene til aktører og lokalsamfunn i Arktis
  • Markedsføre resultater i fellesskap for å nå et bredere publikum
  • Utveksle erfaringer og samle ressurser for å få større slagkraft

Blant programmenes konkrete samarbeidsaktiviteter nevnes koordinerte informasjonskanaler, felles prosjektverksteder, årlige møter i forbindelse med programeventer og et felles nærvær ved store arktiske og europeiske konferanser.

Tilbake