Husnøkkelen

Forstudium på temaet kulturmiljøverdier, spesifikt bygninger, som utviklingsressurs. Byggekulturen i Trøndelag og Jämtland har både likheter og forskjeller, basert på regionens kulturarv. Kulturmiljøer og verdifulle bygninger bidrar i stor grad til regionens kulturprofil og attraksjonskraft. For å utvikle en positiv forvaltning og utnyttelse av disse kulturverdiene kreves det økt bevissthet og samarbeid mellom berørte parter. Forstudien skal avdekke behov hos ulike aktører og utvikle metoder for samarbeid, dialog og kunnskapsoverføring. Forstudien skal resultere i en felles prosjektplan der kurs, seminarer og internettbasert informasjon står sentralt.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2009 - 30.11.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58895 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Stiftelsen Jamtli