Holdbare systemer for storfe- og lammekjøttproduksjon (forprosjekt)

Forprosjektet «Holdbare systemer for storfe- og lammekjøttproduksjon» skal forberede en søknad om et hovedprosjekt. Såvel storfe- som lammekjøttsektornen i programområdet står foran store utfordringer. Åpne grenser med en prispresset import medfører alltfor lave slakteinntekter, samtidigt som manga konsumenter etterspør lokal kjøttproduksjon. For at storfe- og lammekjøttprodusentene i regionen skal overleve krever at de styrker sin konkurransekraft og lønnsomhet. Prosjektet vil utvikle vel gjenomtenkte systemløsninger for å på en lønnsom og varig måte kunna produsere marknadstilpassede produkter kombinert med god dyreomsorg og minst mulig miljøpåvirkning.

Norsk prosjekteier

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Prosjektperiode

01.03.2011 - 31.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 13899 Kjell

Total: 50 000 €

Andre partnere

AgroTech
SLU
Århus Universitet
Köpenhamns Universitet
Nortura
Videncentret for Landbrug Kveg
Hushållningssällskapet Halland
Hushållningssällskapet Kristianstad
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Skara kommun