Grønn læring

«Green Learning” er et forprosjekt som skal danne grunnlaget for et grenseoverskriden prosjekt med mål om å utvikle pedagogiske verktøy i den videregående skolen med tanke på miljøsertifisering i Kattegat7Skagerrak-regionen

Norsk prosjekteier

Risør videregående skole

Prosjektperiode

27.11.2009 - 28.02.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 91.300 Kjell

Total: 44.774 €