Grön Tillväxt – Trä

Det overordnede målet med prosjektet er å styrke samarbeidet om regionens skogressurser som en ressurs for næringsutvikling og miljø. Gjennom å kommunisere de store fordelene ved bruk av tre som materiale skal prosjektet være en samlende kraft for hele grenseregionen.

Prosjektet skal bidra til å øke bruken av tre innen bygg og anlegg, samt fokusere på innovasjon av nye trebaserte materialer og produkter. Prosjektet utnytter de offentlige aktørenes rolle som trendsettere og bestillere. Økt grad av samarbeid og innovasjon skal fremmes gjennom kompetanseutvikling av aktørene i verdikjeden, samt gjennom aktiv støtte til relevante initiativ og ideer. Prosjektet skal fremme innovasjoner og bidra til flere bedriftsetableringer.

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet ”Grön Tillväxt Trä” och ”Fyrbodal växer på träd”.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2017 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 069 000 Kjell

Total: 772 750 €