Grenseløst entreprenørskap – samarbeid mellom skole og næringsliv

Prosjektet er et omfattende og grenseoverskridende samarbeid mellom skole, arbeids- og næringsliv i Indre Skandinavia. Målsettingen er å stimulere til innovative og nyskapende samarbeid som kan legge til rette for en felles entreprenøsrkapskultur i skjæringspunktet mellom de videregående skolene og næringslivet i regionen. Utgangspunktet for prosjektet er de såkalte ungdomsbedriftene, hvor elevene i løpet av ett skoleår driver egne virksomheter med støtte fra rådgivere og entreprenører i regionen. I løpet av prosjektperioden er det beregnet at 11 400 elever vil være engasjert i til sammen 2 850 ungdomsbedrifter.

Sammen med unge bedriftseiere skal prosjektet arbeide for å øke kvaliteten på ungdomsbedriftene i Indre Skandianvia gjennom å styrke nettverket mellom erfarne bedriftseiere og skoleelever. I løpet av prosjektets levetid skal det blant annet arrangeres Advisory Camp, en møteplass mellom ungdomsbedriftene og næringslivet. Videre skal prosjektet legge til rette for konferanser, overføring av erfaringer og kickoff’er for lærere. Prosjektet fokuserer i tillegg på å øke den grenseregionale merverdien, bryte ned grensehindringer og styrke kompetansen innen grensehandel og mentorskap.

 

 

Norsk prosjekteier

Ungt Entreprenørskap

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Total: 2 954 926 €