Grenseløs geografisk informasjon

Forprosjektet skal presisere og starte arbeidet med å løse problemene knyttet til samarbeid om kart og geografisk informasjon over landegrensen, samt definere behov for geografisk informasjon (GI) for ulike offentlige instanser. Kunnskap som opparbeides gjennom forprosjektet vil danne beslutningsgrunnlag for et hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Prosjektperiode

01.04.2008 - 28.02.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 125000 Kjell

Total: 58895 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens kartverk
Länsstyrelsen Jämtlands län