Grensehummeren

Projektets innehåll:

1. Marine bevaringsområder. Projektet ska gjennomføre akustisk merking (”radiomerking”) av hummer för att følge hummeren fram til den skifter skall; 20 hummrar kommer att märkas og 10 lyttebøyer plasseres ut.
2. Bestandsstruktur: Det samles inn hummer fra hummerbestander inne i tre fjorder (Gullmaren, Singlefjorden og Indre Oslofjord) og tilsvarende hummer fra ytre skjærgård (Väderøarna, Tisler, Ytre Oslofjord ( Kvernskjær). I samarbete med Havsfiskelaboratoriet i Lysekil kommer frisimmande hummerlarver (yngel) att samlas in. Genom DNA teknik och oceanografisk modellering ska man kunna fastställa om dessa larver først og fremst kommer fra utsjøområdene, eller er lokalt produsert i fjordene.

Nyskapande:

Prosjektet er nyskapende gjennom å benytte nye metoder (akustisk merking og DNA-analyser) til å frambringe kunnskap om hummerens områdebruk og bestandsstruktur. Prosjektet kompletterer tidligere innsatser på torsk, som har dokumentert bestandsstruktur samt opparbeidet god kunnskap om bruk av DNAanalyser i et eksisterende grenseregionalt samarbeid.

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    92409667

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2008 - 30.06.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 339 350 Kjell

Total: 564556 €

Andre partnere

– Göteborgs Universitet, Institutt for Marin Ekologi