Gränsvandring

I Sverige har Emigrantregistret/Kinship Center och i Norge har Norsk Utvandrermuseum bildats för att dokumentera ländernas stora emigrationer. De båda sökande institutionerna har beslutat att bygga upp ett samarbete för att skapa ett svensk-norskt nätverk gällande migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring emigrationen till Amerika. Institutionerna är ledande i respektive länder inom området och har stor vana att arbeta med modern teknik. Ett nätverk innebär inte enbart att de nämnda ledande institutionerna ska involveras, utan alla de verksamheter, som arbetar med ämnet kommer att vara med i nätverks-byggandet.

Norsk prosjekteier

Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter

Kontakt

  • Mikalsen, Kristin

    Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter

    +47 62 57 48 53

    Send e-post

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.05.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 370 000 Kjell

Total: 1472585 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Emigrantregistret/Kinship Center
– Stiftelsen Domkirkeodden,avd Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter