Fundamentering i permafrost

Forprosjektet skal kartlegge problemer, utfordringer og muligheter knyttet til fundamentering av ulike fundamentering (for rørledninger, bygninger, veger m.m) i permafrost-regioner truet av klimaendringer. Prosjektet skal etablere en plattform for videre FoU-arbeid, som skal munne ut i gode, miljøvennlige og økonomisk fornuftige løsninger som kan implementeres i praktisk design – aller helst basert på bruk av lokal kunnskap og materialer.

Prosjektet vil også kartlegge større selskaper som deltar i større prosjekter i interessante områder, for å samle erfaringer knyttet til problemstillingene. Dette vil også sikre at funn i prosjektet har overføringsverdi til kommersiell praksis.

Forprosjektet vil bli benyttet som forarbeid til et hovedprosjekt i Interreg IVB Nordlig Periferi.

 

Norsk prosjekteier

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Prosjektperiode

01.03.2009 - 28.02.2010

Budsjett

Total: 29 475 €