Tilbake til ditt søk

FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

Prosjektets hovedmål er å etablere en storstilt, permanent og effektiv forvaltning, basert på den nyeste vitenskapelige kunnskap, i minkens mest sårbare del av Botnia-Atlantica-området, det vil si hav- og kystområder og de viktigese vassdrag, inkludert vannveier koblet til næringsrik våtmark. Det nye forvaltningssystemet er av lav intensitet, i stor skala og permanent. Systemet er basert på innsatsen til hver enkelt biologisk mulig minkområde og fører til funksjonelle utryddelse av artene i området.

Norsk prosjekteier

Miljødirektoratet

Kontakt

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 51

  90 29 95 20

  Send e-post

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Totalt: 1 052 233 €