EU – idretten – frivilligheten

Det overordnede målet for forprosjektet er å utvikle en definert visjon og målsetninger for et hovedprosjekt i 2011, samt utrede hovedprosjektets arbeidsoppgaver, organisasjon og finansiering.

Hovedaktivitetene i forstudiet er å utrede hvordan individuelle medlemsskap, idrettens organisasjonsmodell, idrettens immatrielle og matrielle verdier bør håndteres i hovedprosjektet.

Norsk prosjekteier

Akershus idrettskrets

Prosjektperiode

01.04.2010 - 28.02.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 100000 Kjell

Total: 43167 €

Mer om prosjektet