Establishing Oil Database

Det konkrete formålet med prosjektet er å generere en mekanisme for effektiv samordning mellom internasjonale nødetater i tilfelle utslipp av russisk olje i nordlige havområder. Mekanismen vil ta hensyn til prognoser for oljeatferd på grunnlag av laboratoriestudier.

Norsk prosjekteier

Kystverket

Budsjett

Norsk bidrag: 100000 Kjell

Total: 10485 €

Prosjektnettside

http://www.mcsm.ru/eng/