Energismarte foreninger i Nordens Grønne Belte

Idretten sliter med store kostnader til drift av idrettsanlegg. En satsing på å redusere kostnader og arbeidsinnsats i forbindelse med idrettsanlegg burde være en god investering også ut i fra et miljøperspektiv.

I tillegg til å identifisere en norsk partner til prosjektet, skal dette forprosjektet finne fram til felles utfordringer og problemområder i Jämtlant og Trøndelag.

Prosjektperiode

15.06.2011 - 15.09.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 49400 Kjell

Total: 5354 €