Energismart

Energismart-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de tre idretterskretsene Jämtland-Härjedalen, Västernorrland og Nord-Trøndelag. Prosjektet vil generere en interregional tilnærming / håndbok som veileder flere foreninger / organisasjoner til å bli mer miljø-, energi-og klimasmarte, men også for å støtte og assistere foreninger og organisasjoner i prosessen fram mot en bedre driftsoptimalisering.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Prosjektperiode

01.05.2013 - 31.08.2014

Mer om prosjektet