Economuseum Europe (forprosjekt)

Forprosjektet er rettet mot utvikling av en felles søknad for et NPP-prosjekt, ved å samle relevant ekspertise fra hver av de svært erfarne bedriftsutviklingspartnerne, sikre at de er forberedt på transnasjonale prosjekter og forsikre seg om at deltakerne har en gjennomgående forståelse av hovedprosjektets (Economusées Northern Europe) målsetting, virkemidler og resultater.

 

Norsk prosjekteier

Hordaland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.08.2007 - 31.10.2007

Budsjett

Total: 28 910 €

Andre partnere

Edge of the Shore Ireland, Ireland
The Research Center for Social Development, Faroe Islands
The East Coast Incubator Center (Fruma), Iceland
Edge of the Shore Northern Ireland, Northern Ireland
Donegal Local Development Company, Ireland