E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport skal utvikle strategier for øst-vestlige transportkorridorer i regionen.

Prosjektet ser på løsninger på problemstillinger som er synliggjort gjennom tidligere prosjektsamarbeid på transportfeltet gjennom innsats på tre områder: funksjonelle transportruter, grenseoverskridende planlegging og fremtidige samarbeidsstrukturer.

Kunnskap om regionens transportsystem, transportetterspørsel og kommende etableringer er et nødvendig fundament for en effektiv og grenseoverskridende transportplanlegging. Partnerskapet skal utvikle sentrale strategier og retningslinjer for grenseoverskridende transportplanlegging og en bærekraftig utvikling av transportrutene. Prosjektet skal trekke erfaringer fra de tre landenes prosesser for planlegging av infrastrukturtiltak, i tillegg til å legge til rette for mer samordning av planlegging, drift og vedlikehold av regionens transportsystemer.

Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene bidrar prosjektet til å kanalisere kunnskap og samarbeid innen nærings-, innovasjons- og transportutvikling. På denne grenseoverskridende arenaen skal aktører fra næringslivet, offentlig sektor og akademia møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer.

Norsk prosjekteier

MidtSkandia

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 318 500 EUR

Total: 2 579 191 €

Andre partnere

Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Umeå kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB (SE), Rana Utviklingsselskap (NO)